Profesionais da xoiaría asisten a un curso sobre Diamante Sintético, Tratado e Imitacións no Colexio Oficial de Xoiaría de Galicia